AKTUALITY  

2012-2013

šk.rok 2011-2012 zde; šk.rok 2010-2011 zde; 2009-2010 zde; 2008-2009 zde; 2007-2008 zde; 2006-2007 zde

POZOR! Od 31.10.2013 došlo ke změně IP adresy webu devítky - použijte odkaz vlevo
(odkazy v části aktuality ani jinde nebudou aktualizovány)

 

Máme novou verzi stránek ►►►


Beseda s policistou (7.5.2013)

Tradice velí, že se každoročně setkáváme s nadpraporčíkem Danielem. Opět jsme se dozvěděli něco nového, viděli praktické ukázky zásahu, dotazy týkající se trestné činnosti byly zodpovězeny, takže naše poděkování Policii ČR v Dačicích a za rok na shledanou ...


Sběr starého papíru (IV.2013)

Také v dubnu jsme sbírali a sbírali...


Bylo to jako v ZOO... (2.5.2013)

Ve čtvrtek si prohlédli žáci 7. ročníku v Nových Dvorech u chovatele pana Žáka voliéry s cizokrajnými ptáky. No řekněte, není to krása?

(aktualizace: Den Země 7. - 9. ročník, viz níže)


Pálení čarodějnic (30.4.2013)

Víte, že původ téhle "akce" je prastarý? Jak jsme zjistili v 7. a 8. ročníku, zapalování velkých ohňů v době mezi jarní rovnodenností a letním slunovratem vychází z pohanské tradice (možná to byl původně pohyblivý svátek a slavil se o úplňku, který byl nejblíže přesné polovině mezi rovnodenností a slunovratem). Oheň měl chránit proti všemožným zlým silám, oslavovat jaro, přinášet sílu a zdraví. Jak se tedy dostaly do názvu čarodějnice? Můžou za to středověké čarodějnické procesy.

O "čarodějnicích" se také prý otevírají jeskyně a jiné podzemní prostory - samozřejmě plné pokladů! ;-)

V tuto dobu se také staví májka.

Pálení čarodějnic, Den Země - 5. ročník (IV. 2013)

Dali jsme to do jedné složky, snad od sebe obě témata rozlišíte. ;-)


Den Země 2013

Oslavili jsme svátek naší Matky (IV. 2013)

Ale nezačneme hezky. Podívejte se na fotografie, které ukazují, co vše se ocitne na zahradě naší MŠ. Je to možné?!! Opravdu se ti/ty, co to způsobili/y, vůbec nestydí? Co kdyby odpadky a nedopalky příště neskončily v popelnici, ale u nich doma...?

 

Mateřská škola (IV. 2013) aktualizace - video

Podrobnosti budou doplněny

  Video je dostupné na webu devítky ►►►

1. ročník (23. - 26.4.2013) aktualizace - foto; 30.4. - video

Prvňáčkům se téma ochrany přírody prolínalo do všech předmětů. Učili se pečovat o pokojové květiny a vytvořili strom s ekopravidly. Před recyklací plastových láhví z nich vyrobili panenky. A nasbíraná víčka? Ta posloužila v tělocviku ke hře na včeličky sbírající pyl i v matematice. Třídit odpadky do kontejnerů je přišli naučit osmáci pomocí pexesa a pracovních listů, které pro ně sami nakreslili. V závěru týdne se také vydali na školní pozemek, kam již budou chodit pravidelně.

  Video je dostupné na webu devítky ►►►

2. a 3. ročník (22. - 25.4.2013)

V projektu Den Země se děti nejdříve seznámily s druhy odpadu v prezentaci na IT tabuli a pak ve skupinách rozdělovaly kartičky s odpadky do barevných kontejnerů. Z odpadového materiálu vytvořily společně naši planetu. Projekt ukončily prací na školním pozemku.

 

4. a 5. ročník (24. - 25.4.2013)

S tímto tématem se žáci seznámili v prezentaci, pak se v rámci výuky vyjádřili svými referáty, slohovými a výtvarnými pracemi, řešením kvízů a vycházkou do okolí školy.

 

7. ročník (26.4.2013)

V rámci projektu Den Země zjišťovali a zpracovávali žáci 7. ročníku informace o pestrobarevných opeřencích z Austrálie. Ve čtvrtek 2. 5. 2013 se uskuteční vycházka do Nových Dvorů, kde si papoušky prohlédneme v životní velikosti.

 

8. ročník (26.4.2013)

V pátek si také žáci 8. ročníku připomněli svým projektem Den Země. Osmáci se zaměřili na zkoumání ekosystémů v okolí školy. Nejdříve děti pozorovaly živočichy a rostliny na louce za školou a v remízku pod hřbitovem. Všechny své objevy vyfotografovaly a pokusily se určit jejich názvy pomocí odborné literatury. Po návratu do školy dále zpracovávaly získané informace na počítačích. Účastníci projektu si zaslouží velkou pochvalu za svojí aktivitu a snahu. Některé ze zajímavých úlovků fotoaparátu si můžete prohlédnout i vy.

 

9. ročník (26.4.2013)

Celé dopoledne jsme se věnovali první části našeho projektu: vyhledávali a sumarizovali jsme informace týkající se bylin, dále jsme zapisovali a kreslili. Teoretická část projektu je tímto za námi, nyní čekáme na dlouhodobější slunečné počasí, abychom přešli k praktické části: návštěvě "Bylinkové obce" Mutišova.

 

7. - 9. ročník (23. - 24.4.2013) aktualizace - animace

... a potom se zrodila Gaia - jestlipak staří Řekové věděli, kdy to bylo? I v hodinách informatiky jsme si připomněli její Den. (V 9. ročníku slavili, až zapomínali na pravopis. U animace zase mnozí zapomínají na animační rámeček.)

  animace


Sluníčka ve školní družině (IV. 2013)

Děti ve školní družině ke Dni Země namalovaly sluníčka a nazdobily je paprsky. Děti už také vědí, jak je Slunce důležité pro život nás lidí, zvířat a rostlin.

Projekt UŽ JSEM ČTENÁŘ!

Jé! Já už čtu! (IV. 2013)

V prvním ročníku začaly děti plnit úkoly z projektu Už jsem čtenář! Nejdřív si každý donesl do školy svoji vlastní knížku, ze které si už doma sám četl, ukázal ji ostatním dětem a řekl jim, jak se jmenuje a proč se mu líbí. Potom z ní přečetl malou ukázku, aby všichni slyšeli, že opravdu umí číst. A umí! Proto byl každý odměněn potleskem a zvoláním: Jé! Já už čtu!

Moje první cesta do knihovny (11.4.2013)

V knihovně ve Starém Hobzí nás mile přivítala paní knihovnice M. Brunnerová. Pověděla dětem, na co je knihovna, kde jsou knížky pro malé čtenáře a jak se o knížky máme starat. Ukázala, jak se knížky půjčují i vrací, a děti jí předvedly, že už z nich opravdu umí samy číst! Nevěřila, ale uvěřila! A kromě pochvaly dostaly děti i záložky do knížek a pexeso do družiny. Děkujeme!


Letní čas (IV. 2013)

V hodinách informatiky jsme si posvítili na letní čas.

Článek je dostupný na webu devítky ►►►

Prvouka - 2. a 3. ročník (IV. 2013)

Jak se děti učily v dubnu? V hodině prvouky děti pracovaly ve skupinách. S pomocí atlasů poznávaly naše ptáky a v encyklopedii hledaly informace o jejich životě. V pracovních činnostech skládaly květiny z geometrických tvarů nastříhaných z barevných papírů. A ještě jednou prvouka. Třeťáci vyhledávali a zapisovali informace o změnách v přírodě během ročních období a druháci jim k tomu nakreslili obrázky. Pak společně celý projekt dokončili.

Dopravní hřiště - J.Hradec (16.4.2013) aktualizace - video

Žáci 3., 4. a 5. ročníku se zúčastnili exkurze na dopravní hřiště v J. Hradci. V praktické části si vyzkoušeli jízdu podle dopravních značek, řešili situace na křižovatkách, kruhovém objezdu a železničním přejezdu. V teoretické části se seznámili s pravidly silničního provozu pro cyklisty a chodce. Na závěr žáci 4. a 5. ročníku složili zkoušky a získali řidičský průkaz cyklisty.

Akci podpořil grantem Jihočeský kraj. ►►

Video je dostupné na webu devítky ►►►

Vlastivěda - 5. ročník (IV. 2013)

Ve výuce vlastivědy žáci 5. ročníku skládali puzzle ČR, doplňovali do slepé mapy pohoří, řeky a města ČR, vyhledávali na mapě. Nakonec ve skupinách kreslili mapu ČR.


Kurz sebeobrany aneb Nedělej hrdinu a uteč!  (15.4.2013)

To je dobrá rada městských strážníků, kteří nám předvedli ukázky sebeobrany. Sami jsme si pak mohli vyzkoušet, jak se bránit před útočníkem. Velké poděkování strážníkům Městské policie v Dačicích, kteří u nás měli 15.4. 2013 premiérovou, ale úspěšnou preventivní akci.

Dopravní výchova ve školní družině (IV. 2013)

Sníh konečně odkryl silnice, cesty, chodníky a začíná cyklistická sezóna. Děti ve školní družině si připomněly a některé zcela seznámily, jak se chovat v silničním provozu, nejen na kole,ale i jako chodec, s vybaveností kola pro bezpečnou jízdu a sebe sama. Proč používat cyklistickou helmu a její správné upevnění na hlavě. Která strana je pravá, levá a s jakými dopravními značkami se mohou setkat a co znamenají.


Jak jsme zachraňovali... (9.4.2013)

V úterý jsme měli ve škole studentky – záchranářky ze Střední zdravotnické školy Jindřichův Hradec. Akce poučná, zajímavá, zábavná, o čemž se sami přesvědčte prostřednictvím snímků.


Sběr starého papíru (III.2013)

Jakpak to se sběrem vypadá po jarních prázdninách?


Matematický klokan: vyhlášení - 2. stupeň (27.3.2013)

Během velikonočního sportovního turnaje byli vyhodnoceni nejlepší řešitelé této soutěže v kategorii BENJAMÍN (7. ročník) a kategorii KADET (8. a 9. ročník). Nadějní matematici si odnesli drobné odměny a snad i odhodlání setkat se s KLOKANEM příští rok znovu.

Matematický klokan: vyhlášení - 1. stupeň (26.3.2013)

Po vyhlášení velikonočního sportovního turnaje byli vyhodnoceni nejlepší řešitelé této soutěže i na 1. stupni.

Výuka v 1. ročníku (III. 2013)

Chcete vědět, co se dělo v 1. ročníku v měsíci březnu? Fotografie vám napoví, že si prvňáčci během matematiky, čtení i prvouky vyzkoušeli výuku na IT tabuli a učili se pracovat ve skupinkách. A také se těšili na hodiny praktikantky Elišky, která byla v první třídě na třítýdenní praxi.


VELIKONOCE 2013

Jak stanovit datum Velikonoc (III. 2013)

Animace žáků druhého stupně by měly vnést jasno do tohoto problému...

►► Další zajímavosti si můžete přečíst na webu devítky. ◄◄

Velikonoční turnaj - druhý stupeň (27.3.2013)

Tradiční sportovní turnaj v předvelikonoční době se nesl v duchu florbalu a házené. I když bylo méně sportujících z důvodu nemoci, ti na hřišti hráli férově a se zápalem. Poděkování organizátorům z devítky a sportu zdar!

Velikonoční turnaj - první stupeň (26.3.2013)

Děti z prvního ročníku se utkaly v turnaji ve víceboji.

Připravujeme se na Velikonoce - školní družina (III. 2013)

Velikonoční přípravy se nevyhnuly ani školní družině.

Připravujeme se na Velikonoce II. - první stupeň (III. 2013)

Připravujeme se na Velikonoce - první stupeň (III. 2013)

Jestlipak víte, jak zajíček souvisí s Velikonocemi? A odkud k nám vlastně jako symbol přišel? A proč se malují vajíčka? Nevíte? Pokud se vám nechtějí odpovědi hledat, prohlédněte si zatím fotografie (a to ostatní se jistě časem dozvíte na našem webu).

MŠ - hrajeme si, připravujeme se na Velikonoce (III. 2013)

Naši nejmenší si nejenom hráli, ale také se připravovali na příchod Velikonoc.


MŠ na vycházce (22.3.2013)

I když počasí není nejvlídnější, vydaly se děti na každodenní procházku.

Matematický klokan (22.3.2013)

Tato soutěž není našim dětem neznámá. Účastní se jí každoročně žáci prvního i druhého stupně. Při řešení opravdu nelehkých úloh poměřují své schopnosti a dovednosti nejenom mezi sebou ve třídách, ale i se svými vrstevníky v dalších školách v České republice, Evropě i jinde ve světě.

Výzdoba ve škole (III. 2013)

Prohlédněte si výtvory, kterými  žáci prvního a druhého stupně přispěli k výzdobě společných prostor naší školy.


Beseda o církvi ve středověku (15.3.2013)

Sedmáci se v hodinách dějepisu učili o středověké církvi, proto jsme pozvali do školy pana faráře Polendu. Na dějepisné putování byli přizváni i osmáci a deváťáci a společně jsme absolvovali zajímavou přednášku. Švýcarské gardě, která slouží jako papežova ochranka, šijí "uniformy" i v Třešti. Věděli jste to?


Výtvarný kroužek ve školní družině (II. - III. 2013)

Tentokrát se děti z 1. - 3. ročníku zajímaly o to, jak přišli šneci – hlemýždi ke svým domečkům na zádech, svým ulitám. Dále se snažily nakreslit tužkou podle své fantazie různé živočichy a umístit je do barevného prostředí.


Sněhová kalamita (II.2013)

Jarní prázdniny přinesly ve svém závěru neobvyklou sněhovou nadílku. Téma jako dělané pro pěkné animace.

Šetříme za volání (I. 2013)

V hodinách informatiky jsme hledali, jak volat z mobilního telefonu levně a co k tomu potřebujeme. Jakou cenu za minutu volání lze dosáhnout?

Souhrn z referátů je dostupný na webu devítky ►►►


Bruslení (28.2.2013)

Poslední únorový den se žáci 4. a 5. ročníku společně se 7. - 9. ročníkem vydali bruslit. Celá akce se nadmíru vydařila a všichni byli velmi spokojeni.

Soutěž v recitaci - okresní kolo (26.2.2013)

Děti, které byly vybrány při školním kole recitační soutěže do okresního kola, měřily své recitační umění v Jindřichově Hradci. Soutěžící byli rozděleni do dvou kategorií podle věku. Během soutěže měly děti přestávku a mohly se podívat na malou zoo, o kterou se starají v Domu mládeže. Všichni soutěžící byli odměněni sladkostmi a záložkami na památku.


Soutěž v recitaci (15.2.2013)

V pátek proběhlo školní kolo recitační soutěže. Děti z 1. ročníku a vybrané děti z 2. - 5. ročníku přednesly básničky a reprodukci textu. Čtyři nejlepší postupují do okresního kola. (Viděli jste ukázku na twitter.com?)

Grafické návrhy (II. 2013)

Podívejte se na grafické návrhy žáků druhého stupně. Líbila by se vám třeba košile z takové látky? (Viděli jste ukázku na twitter.com?)


Karneval v mateřské škole (7.2.2013)

K tomuto období karnevaly patří, podívejte se na fotografie ze školky.

Karneval ve školní družině (9.2.2013)

Také v družině slavili blížící se masopust. Nejdříve se představili princezny, čarodějky, kouzelníci a jiné pohádkové postavičky. Potom si masky poměřily síly v různých soutěžích. Také se všechny roztančily se spoustou balónků v rytmu hudby. Na závěr soutěžního klání byly masky odměněny sladkostmi.


Chemie - exkurze (5.2.2013)

Žáci 9. ročníku navštívili 5.2. 2013 palírnu ovocných zákvasů. Odborně nás s provozem seznámila paní Seidlová, která odpověděla žákům na jejich dotazy. Provoz byl zajímavý, poučná exkurze.

Angličtina - čtvrťáci konverzovali s deváťáky (1. pololetí)

Děti z prvního stupně se vydali za nejstaršími spolužáky, aby jim položily záludné otázky. V angličtině! ;-)


1. ročník - výuka (I. 2013)

Podívejte se, co se dělo u prvňáčků v měsíci lednu. Počítali jsme do desíti, platili papírovými penězi, malovali zimní obrázky, v tělocvičně jsme proháněli míče, učili se o našich zubech, těle i zdravé stravě, chystali si masky na karneval... A poslední lednový den nás za to veliké půlroční snažení čekalo vysvědčení se samými jedničkami a pochvalou!

Kroužek "Šikula" (1. pololetí)

Téměř všechny děti z prvního a druhého ročníku se střídají každé úterý po vyučování v kroužku s názvem Šikula. Letos už vytvořily svýma šikovnýma ručkama mnoho výrobků a výkresů. Některé jsme vyfotili.


Pololetní vysvědčení (30.1.2013)

Podívejte se na animace věnované této významné školní události.

Výtvarný kroužek ve školní družině (I. 2013)

Děti tentokrát malovaly obrázky inspirované pohádkami a veliký strom.


Dětské maškarní karnevaly - pozvánky (I. 2013)

K nadcházejícímu období patří mimo jiné i různé karnevaly. Podívejte se na několik plakátů, které k dětským karnevalům vytvořili žáci 7. ročníku. (Datum akcí by mělo být správné.)


Výzdoba ve společných prostorách ZŠ (I. 2013)

Podívejte se na ochutnávku na Twitteru... a také na celou fotogalerii (odkaz na obrázku je již funkční).


Zápis do 1. ročníku  (19.1.2013)

Dokážete si ještě vzpomenout na své pocity ze zápisu do základní školy? (Jsou i tací, kteří si je pamatují lépe než ze zápisu do 1. ročníku VŠ!). Své vzpomínky můžete oživit zhlédnutím fotografií zachycujících naše budoucí prvňáčky.

Prezidentnské volby - 9. ročník (16.1.2013)

Ve středu proběhly v rámci výuky OV v deváté třídě předčasné prezidentské volby. Za účasti 85 procent voličů zvítězil – byť těsně – hádejtekdotobyl. ;-) Jak to dopadne o skutečných volbách, nevíme, ale my jsme se pobavili a především poučili.


Den otevřených dveří (16.1.2013)

Zájemci mohli během výuky navštívit naši školu.


Pernštejni - husité  (11.1.2013)

Již tradičně zavítali do naší školy členové šermířské skupiny Pernštejni, tentokrát s programem o husitech. Jako vždy se dostalo i na žáky, aby v programu spoluúčinkovali.

Olympiáda v AJ - ocenění (11.1.2013)

Ocenění nejlepších ze školního kola olympiády v angličtině. (Viděli jste na Twitteru?)


Návštěva děti z MŠ ve škole (9.1.2013)

Před lednovým zápisem do školy navštívily prvňáčky děti z naší mateřské školy a také ze školky v Báňovicích. Budoucí školáci si pozorně prohlédli třídu, pomůcky i učebnice a potom pozorovali výuku českého jazyka a psaní. Také si sami vyzkoušeli některé školní činnosti. Byli moc šikovní a ti nejstarší se už všichni těší k zápisu! (Jestlipak jste objevili fotografii již dříve publikovanou na Twitteru?)


Sběr starého papíru (XII.2012)

Máme zde výsledky k poslednímu dni minulého roku. (pozn.: tvar k poslednímu dnu je tak trochu jak o dně ;-) )


Tříkrálový turnaj  (4.1.2013)

Děti se snažily v co nejkratším čase zdolat překážkovou dráhu. Ty nejrychlejší vybojovaly diplomy a dobroty. Všechny zúčastněné děti dostaly jako cenu útěchy bonbóny. Všichni se už netrpělivě těší na další soutěž.


V Á N O C E 2012

Vánoční pásmo, Vánoční trh (20.12.2012)  AKTUALIZOVÁNO 2.1.13 - video

První stupeň každoročně připravuje pro své starší spolužáky, pro své rodiče a všechny zájemce krásné pásmo, ve kterém nechybí koledy, písničky, básničky... a především živý Betlém. Fotografie jsou zejména z dopolední generálky a přípravy na trh. Každý, kdo žáky 1. - 5. ročníku viděl v akci, musí souhlasit, že pod vedením třídních učitelek byli naprosto skvělí! Výrobky na trh vyrobily děti z celé školy, ale to už vlastně víte.

Video je dostupné na webu devítky ►►►

Vánoční besídky - první a druhý stupeň, ŠD (18.12.2012)

Poslední školní dny roku 2012 patřily besídkám. Děti na prvním stupni slavily ve svých třídách, druhý stupeň se pod vedením deváťáků přesunul do stále školní tělocvičny. Besídka se konala i ve školní družině, jen fotografie za obrázky vánočních stromečků zachycují děti čekající v družině na své vystoupení na Vánočním pásmu.

1.stupeň  2.stupeň ŠD

Vánoční pásmo - MŠ (18.12.2012)  AKTUALIZOVÁNO 1.1.13 - video

Byli jsme u poslední zkoušky vánočního pásma našich nejmenších z mateřské školy. Krásné písně, koledy, básničky... Nejdojemnější byl jistě úplný začátek, kdy děti přinášejí Ježíškovi světlo a klaní se mu... Nechejte maličkých přijíti ke mně...

Video je dostupné na webu devítky ►►►

Vánoční dílna prvního stupně (18.12.2012)

Také děti z prvního stupně připravily pod vedením třídních učitelek krásné předměty pro vánoční jarmark.

MŠ - vánoční nadílka (14.12.2012)  AKTUALIZOVÁNO 28.12. - video

Do mateřské školy už Ježíšek přinesl dárky. To bylo radosti!

Video je dostupné na webu devítky ►►►


Výuka - 9. a 2. ročník  (6.12.2012) přidáno 23.12.

Tento den nás čekala nejenom kalamita, rozhodnutí v soutěži 8008, ale také hodiny s využitím problémového vyučování. Deváťáci se v hodinách AJ snažili najít řešení, jak se vyjadřovat v určitých situacích, druháci pátrali po tajemstvích paní zimy. Hodiny se vydařily, vždyť kdo nemá rád problémy a jejich řešení! ;-)


Výuka v 1. ročníku (XI.-XII. 2012) přidáno 21.12.

Poslední dva měsíce letošního roku jsme se věnovali například čtení, počítání, malování, skládání... Sami se podívejte, jak jsme byli šikovní.


Výtvarný kroužek - ŠD (XI.-XII. 2012)

Podívejte se na další výtvory dětí z výtvarného kroužku. Výsledky jejich práce jsou opravdu velmi pěkné.


Vánoční dílna - druhý stupeň (7.12.2012)

Žáci 7. - 9. ročníku vyráběli předměty, které budou nabízeny na vánočním jarmarku naší školy.


Mikulášská nadílka (5.12.2012) AKTUALIZOVÁNO 7.12. - obrázky 5.roč.

Někde už fotografie jsou - kdo hledá, najde! ;-)

Našli jste? Nejdříve na Twitter, tam je fotka s odkazem na web devítky, kde jsou fotografie jako video (článek nebyl přístupný z hlavní strany "devítky").

No, a teď jsou přidány fotografie a také animace.

Animace jsou dostupné v animagalerii ►►►


Sběr starého papíru (XI.2012)

S novým školním rokem pokračuje i "stará" akce - sběr papíru.

Advent - čekání na Vánoce (XII.2012)

V letošním roce si Advent (vím, má tam být malé a ;-) ) připomeneme odkazem na článek.


Výzdoba ve společných prostorách ZŠ (XI.2012)

Možná někdo už viděl ochutnávku na Twitteru. Můžete se podívat na novinky na prvním i druhém stupni, v dalších prostorách, ale také si připomeneme obrazové panely z celorepublikového projektu a v poslední době skoro nerozlučnou kamarádku - mlhu...


Návštěva v mateřské škole (19.11.2012)  AKTUALIZOVÁNO 22.11. - fotografie    AKTUALIZOVÁNO 24.11. - video

Navštívili jsme naše nejmenší a podívali se, jak si hrají, zpívají, věnují se divadlu.

Přidány fotografie z vystoupení na vítání občánků.

Přidáno video s pohádkou.

Videa jsou dostupná na webu devítky ►►►


Výuka AJ ve 3. ročníku (XI.2012) AKTUALIZOVÁNO 19.11.

Z fotografií to nepoznáte, ale už brzy tady bude video, jak mluvíme "engliš"! ;-)

Video je dostupné na webu devítky ►►►

Vystoupení pro seniory - nácvik (16.11.2012)  AKTUALIZOVÁNO 22.11. - fotografie

Děti z prvního stupně si připravily vystoupení, které předvedou na setkání seniorů. Podívejte se na fotografie a video z poslední zkoušky.

Přidány fotografie přímo z akce - za poskytnutí děkujeme  p.řediteli Mgr. Stránskému.

Video je dostupné na webu devítky ►►►

Výtvarný kroužek 1. - 3. ročník (12.11.2012)

Další obrázky z práce výtvarného kroužku naší školní družiny.

Video je dostupné na webu devítky ►►►


Mateřská škola na vycházce (9.11.2012)

Na dnešek si děti ze školky objednaly krásné slunečné počasí a vydaly se na místní dětské hřiště. (více fotografií na webu devítky)

Foto jako video je dostupné na webu devítky ►►►


Výtvarný kroužek 1. - 3. ročník (X.-XI.2012)

Děti se zde ve výtvarném kroužku učí pracovat s kreslícími potřebami, barvami, štětci, zkouší kombinovat různé techniky. S naší prací vás budeme postupně seznamovat přidanými fotografiemi nebo je můžete zhlédnout vystavené v budově školy.


Výuka v 1. ročníku (X.2012)

Dva měsíce školní docházky utekly prvňáčkům jako voda. Podívejte se, co zvládli během měsíce října.


Den otevřených dveří  - Třešť (1.11.2012)

Na SOŠ a SOU Třešť bylo oborů, až oči přecházely, vůní plno, až se chuťové buňky plašily, prostě akce, na kterou se nezapomíná!

A kdo dostal možnost vyzkoušet si míchání nápoje - podívejte se na video z fotek. (Technická: pokud jste pochopili nápovědu, mohli jste jednu fotografii z akce vidět již včera na twitteru.)

Video je dostupné na webu devítky ►►►

Pěvecká soutěž 1. - 3. ročníku (31.10.2012)

Ve středu proběhla na 1. stupni pěvecká soutěž. Přihlásilo se celkem 7 prvňáků, 11 druháků a 8 třeťáků. Ti zazpívali svoji oblíbenou písničku. O vítězích dvou kategorií rozhodli hlasováním ostatní žáci. Za svůj pěvecký výkon dostal každý soutěžící drobnou odměnu a vítězové diplomy.


Vznik ČSR (X.2012) AKTUALIZOVÁNO 28.10.

Významné výročí naší novodobé historie jako by stále mělo něco ze stigma z dob komunistického režimu. Nedali jsme se odradit a vytvořili animace a grafiky.

Animace jsou dostupné v animagalerii ►►►


Šetříme energií (22.10.2012)

Seminář na téma úspora energie si poslechl celý druhý stupeň díky pracovníkům občanského sdružení Energy Centre České Budějovice.

Tělocvik v 1. ročníku (22.10.2012) AKTUALIZOVÁNO 23.10.

Po rozcvičce jsme se dali do cvičení s obručemi a míčem.

Video je dostupné na webu devítky ►►►

Den otevřených dveří v SOUzs Dačice (19.10.2012)

To byla jízda! Rychlá doprava, milá průvodkyně, voňavé cukroví, pracovní nasazení v dílnách, netradiční zemědělská technika atd. Snad jen Vendulčiny roztržené kalhoty mají palec dolů, ale jinak chválíme!


Exkurze – čistička odpadních vod (18.10.2012)

Pojďte se s námi – žáky 8. ročníku – podívat na čističku odpadních vod ve Starém Hobzí.

Představujeme se (17.10.2012) AKTUALIZOVÁNO 20.10.

Trochu se zpožděním, ale přece! Žáci 7. - 9. ročníku se vám představují - jako chovatelé zvířat, Šmoulové, budoucí odborníci...

Video je dostupné na webu devítky ►►►


Výzdoba - výtvarné práce (X. 2012)

Podívejte se na výtvarné práce, které zdobí naši školu.

Den otevřených dveří (11.10.2012)

Na SŠTO proběhl Den otevřených dveří. Prohlídka byla důkladná, vnímali jsme zájem, který o nás jako o budoucí studenty mají.

Veletrh zdraví (11.10.2012)

V MěKS se v rámci Dnů zdraví konal veletrh – tradičně jsme viděli nácvik první pomoci, prezentaci poskytovatelů sociálních a zdravotních služeb, ukázky zdravého stravování atd.

(technická poznámka: bohužel, s náhradním fotoaparátem se tolik nedařilo a nejméně polovina fotografií byla rozmazaných)


Projekt - 4. a 5. ročník (5.10.2012)

Byl zaměřen na putování po českých hradech a zámcích. Děti prezentovaly vyhledané informace a následně je výtvarně zpracovaly

Na závěr jsou připojeny ukázky práce z hodin výtvarné výchovy.

Tělocvik - dívky (4.10.2012)

Po nástupu a důkladné rozcvičce jsme se pustily (přece my, dívky) do soutěží, vybíjené...

Malování ve školní družině (4.10.2012)

Ještě jednou jsme se pokusili výtvarně zachytit podzim a jeho krásy. Obrázky vyzdobíme školu.

3. ročník - výuka angličtiny (27.9.2012) AKTUALIZOVÁNO 6.10.

Angličtina nám jde, už jsme to naučili také interaktivní tabuli! ;-)

Video je dostupné na webu devítky ►►►


Svatý Václav (IX. 2012)

Věčný panovník, patron, nebeský přímluvce, rytíř, vinař, pekař... Tak můžeme nazvat knížete Václava, jehož svátek dnes slavíme.

1. ročník - výuka (27.9.2012) AKTUALIZOVÁNO 2.10.

K prvňáčkům jsme se vydali do hodiny praktických činností

Video je dostupné na webu devítky ►►►

4. a 5. ročník - výuka (27.9.2012) AKTUALIZOVÁNO 30.9.

Možná to tak nevypadá, ale zrovna máme hudební výchovu. (Uvidíte na videu! ;-) )

Video je dostupné na webu devítky ►►►

S Pohodáři na Dálný Východ (27.9.2012)

Žáci 7. až 9. ročníku se vypravili do Dačic na tradiční akci skupiny Pohodáři. Tentokrát je cesty zavedly na Dálný Východ.

Bohužel, z akce nemáme žádné fotografie. Po opravdu dlouhé a vynikající službě nás opustil skvělý společník tvořící fotografie, točící videa - školní fotoaparát.


Výuka v 1. ročníku (IX. 2012)

Už tři týdny jsme školáci! Podívejte se, jak nám to jde a co už jsme všechno dokázali.


Školní družina - malujeme (IX. 2012)

Podzim nám již zaklepal na dveře. Tak děti ze ŠD nelenily a namalovaly obrázky, kterými vyzdobí naši školu. Podívejte se, jak se jim to dařilo.

Výuka ve 4. a 5. ročníku (19.9.2012)

Podrobnosti budou doplněny

Děti z MŠ Písečné v naší škole (19.9.2012)

Je již pěknou tradicí, že naši školu navštěvují děti z MŠ Písečné. Přijedou se podívat, jak to vypadá v základní škole, navštíví naše prvňáčky, vyzkouší si výuku...

Tonda Obal na cestách (17.9.2012)

Žáci naší školy se zúčastnili přednášek věnovaných recyklaci odpadů. Dozvěděli se, jak třídit odpady, jak se tříděný odpad dále zpracovává. A co vy, třídíte odpad?


Učíme se - 1. stupeň (11.9.2012) AKTUALIZOVÁNO

Podívejte se s námi na první stupeň - do učeben a jednoho z oddělení školní družiny. Můžete si prohlédnout fotografie a video.

Video je dostupné na webu devítky ►►►


Web "devítka" ožívá (11.9.2012)

Po roce dorostli noví redaktoři, nové redaktorky, aby se ujali svých povinností v péči o web žáků 9. ročníku.


Turistika, hry, sport - 1. a 2. stupeň (7.9.2012)

Žáci celé školy se v pátek vydali do přírody a na hřiště.

Prvňáci si vyšlápli na Strážný kopec, odkud se rozhlédli po krajině, zahráli si různé pohybové hry a cestou do školy využili znovu vybudované dětské hřiště.

2. stupeň se vydal do přírody. Cílem byl vnorovický sportovní areál. Dívky se bavily přehazovanou, kluci sehráli fotbalové zápasy a společně jsme vyzkoušeli i tenisový kurt. Počasí bylo milostivé, vrátili jsme se bez úrazu, tak co si více přát ...


První den ve škole (3.9.2012) AKTUALIZOVÁNO

Podívejte se na fotografie ze zahájení školního roku našich nových žáčků.

Přidány neupravené fotografie (jsou základem pro foto, které každý prvňáček od školy dostane na památku).


Rozvrh byl aktualizován (2012/2013)

Přehled prázdnin (2012/2013)

Škola sotva začala, ale prázdniny už jsou za rohem... ;-)