Základní škola Staré Hobzí, okr. Jindřichův Hradec, příspěvková organizace,

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích

v oddílu Pr, vložce číslo 311; statutární orgán: Mgr. Zbyněk Zeman, ředitel školy

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., pracoviště Dačice; číslo účtu: 181405399/0300

IČO: 75001241 DIČ: CZ75001241


 

 

 

 

 

 

MATEŘSKÁ ŠKOLA

počet pedagogických pracovníků: 3 (učitelka pověřená vedením MŠ a 2 učitelky MŠ; úvazek celkem 2,3)

počet provozních pracovníků: 1 (úvazek 0,5)

počet žáků: 31

třídy: 2

Telefon: 384497111


 Poplatek na provoz: 50,- , 67,- a 100,- Kč


MŠ  pracuje podle Rámcového vzdělávacího programu, který vyučující rozvinuly pro potřeby a podmínky naší MŠ.

AKCE

Další akce (projekt s rakouskou MŠ, přestavba zahrady, nová lehátka...)

hledejte rovnou v odkazu aktuality v levém sloupci nahoře

Velikonoce (březen 2005)

Informace naleznete zde

Masopustní karneval (3.2.2005)

Informace naleznete zde

Vystoupení na akci pro seniory

Děti si pod vedením paní učitelek připravily hudebně-pohybové pásmo spojené s recitací. Téma: zima. Děti samy vypadaly jako sněhové vločky a jistě potěšily všechny přítomné.

Vystoupení částečně doplnily žačky prvního stupně ZŠ hrou na flétnu a recitací.

Více fotografií zde

Čarodějnice v MŠ - 30.4.2004

Pod vedením p.uč.Kósové proběhla akce, která zaplnila celou školku (a na chvíli i první stupeň ZŠ) čarodějnicemi všemožného vzrůstu a ražení. Rej pokračoval navečer v obci.

Výlet na Montserat

Pěšky jsme se vydali na výlet ke kostelu ležícím poblíž Slavonic (mezi Mutnou a Mutišovem). Postavili jsme stany, hráli si, zpívali, něco pojedli... a hurá domů - naštěstí už ne po svých! ;o)