Základní škola Staré Hobzí, okr. Jindřichův Hradec, příspěvková organizace,

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích

v oddílu Pr, vložce číslo 311; statutární orgán: Mgr. Zbyněk Zeman, ředitel školy

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., pracoviště Dačice; číslo účtu: 181405399/0300

IČO: 75001241 DIČ: CZ75001241


ŠKOLNÍ JÍDELNA

počet pedagogických  pracovníků: 0

počet provozních pracovníků: 3 (vedoucí ŠJ, kuchařky; úvazek 2,8)

počet strávníků: děti MŠ S.Hobzí + Báňovice, ZŠ S.Hobzí, zaměstnanci ZŠ a MŠ S.Hobzí, cizí strávníci: celkem cca 180

Telefon: 384497114

Jídelní lístek ►►

Ceny stravy - změna od 3.1.2008:

stará cena nová cena
svačina dopol. 5,50 Kč 6,- Kč
oběd 15,- Kč 16,- Kč
oběd děti nad 6 let 17,- Kč 18,- Kč
svačina odpol. 4,50 Kč 5,- Kč

 

1. - 4.roč. 5.- 9.roč.  
svačina 7,- Kč 8,- Kč  
nová cena 8,- Kč 9,- Kč  
       
oběd 6 - 10 let 11 - 14 let 15 a více let
stará cena 17,50 Kč 19,- Kč 20,- Kč
nová cena 19,50 Kč 21,- Kč 22,- Kč

 

cizí strávníci

stará cena nová cena
oběd  40,- Kč 44,- Kč

 

Odhlašování obědů a svačin: